Oplysning om klagemuligheder:

En klage over en vare købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via: www.forbrug.dk

EU-kommissionens online klageprotal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. det er særligt relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klager indgives her...

Ved indgivelse af klage skal du angive vores e-mail adresse: webshop@dintojmand.dk 

;